AA6013 aluminium alloy deformed by forward-backward rotating die (KoBo): Microstructure and mechanical properties control by changing the die oscillation frequency

P. Koprowski, M. Bieda, S. Boczkal, A. Jarzębska, P. Ostachowski, J. Kawałko, T. Czeppe, W. Maziarz, M. Łagoda, K. Sztwiertnia

Journal of Materials Processing Technology 253, 34–42 (2018)

tekst: http://dx.doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2017.10.043