Comparative study of Co-rich and Ce-rich oxide nanocatalysts (CoxCe1−xOy) for low-temperature total oxidation of methanol

Comparative study of Co-rich and Ce-rich oxide nanocatalysts (CoxCe1−xOy) for low-temperature total oxidation of methanol

R. Dziembaj, A. Chojnacka, Z. Piwowarska, M. Gajewska, M. Świętosławski, S. Górecka, M. Molenda
Catalysis Today 333, 196-207 (2019)
tekst: https://doi.org/10.1016/j.cattod.2018.03.042