Kwadrupolowy spektrometr mas HPR-20 R&D firmy Hiden Analytical

hiden analytical hpr 20

Kwadrupolowy spektrometr mas HPR-20 R&D (MS) firmy Hiden Analytical sprzężony z termograwimetrem Q600 TA Instruments (TG) umożliwia analizę jakościową i ilościową uwalnianych gazów i par wydzielających się w trakcie ogrzewania próbki (możliwość badania w zakresie temperatury do 1500 °C). Zakres analizowanych mas do 200 a.m.u. Potrójny filtr spektrometru masowego zapewnia bardzo wysoką czułość z ostateczną granicą wykrywalności wynoszącą 10 ppb. Sprzężona analiza TG-MS może być wykorzystywana do badania zarówno związków nieorganicznych jak i organicznych np. materiałów stosowanych w elektronice, środków farmaceutycznych, polimerów etc.

hiden analytical hpr 20

(zdjęcie pochodzi ze strony producenta)

Więcej informacji na stronie producenta: https://www.hidenanalytical.com/products/for-gas-analysis/hpr-20-qic-r-and-d-a-specialist-system-for-advanced-research/

Kwadrupolowy spektrometr mas  HPR-20 R&D  (MS) firmy  Hiden Analytical
Czas odpowiedzi przy zmianie stężenia gazu < 300 ms
Szybkość skanowania do 500 pomiarów/s
Źródło jonów Zamknięte źródło jonów
Zakres mas atomowych 0-200 a.m.u.
Opcja ustawienia energii jonizacji Spektrometr mas wyposażony jest w opcję ustawienia energii jonizacji.
Krok ustawienia energii jonizacji 0,2 eV
Limit detekcji gazów 10 ppb
Dozowanie analizowanych mieszanin gazów i par Układ ciągłego dozowania analizowanych mieszanin gazów i par. Wyposażony w ogrzewaną linię transferową (T  >  160 °C) z regulacją temperatury i cyfrowym wyświetlaczem temperatury. Kapilara wyposażona w wymienny filtr przeciwpyłowy.
Kontrola przepływu gazów Obejście próżniowe do pompy utrzymującej stałe ciśnienie w analizatorze wyposażone w zawór kontrolujący przepływ gazów z komory próbki.
Interfejs Interfejs kompatybilny z TGA Q600 TA Instruments wyposażony w punkt poboru gazów z termowagi wraz z elementami zapobiegającymi kondensacji par i gazów pochodzących z TG.

osoba kontaktowa: dr inż. Angelika Kmita