Kwadrupolowy spektrometr mas HPR-20 R&D

hiden analytical hpr 20

 W Naszym Centrum działa kwadrupolowy spektrometr mas HPR-20 R&D (MS) sprzężony z termograwimetrem Q600 TA Instruments (TG).

hiden analytical hpr 20

Kwadrupolowy spektrometr mas HPR-20 R & D firmy Hiden Analytical (zdjęcie ze strony producenta)

Układ TG-MS umożliwia analizę jakościową i ilościową uwalnianych gazów i par wydzielających się w trakcie ogrzewania próbki.
Szczegółowy opis aparatury znajduje się pod linkiem: Hiden Analytical HPR-20 R&D

Układ TG-MS znajduje się w Laboratorium Analiz Fizykochemicznych (1.07) .
Opiekunem laboratorium jest dr inż. Angelika Kmita.