Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Tunelowej w AGH

STM

Wśród technologii wytwarzania nanostruktur szczególną rolę odgrywa epitaksja z wiązki molekularnej (MBE) umożliwiająca m.in. kontrolowany wzrost zarówno submonowarstwowych struktur powierzchniowych, jak i wytwarzanie monokrystalicznych układów wielowarstwowych o grubościach rzędu kilku warstw atomowych. 

STM

Taka technologia wymaga subtelnej analizy chemicznej (np. z wykorzystaniem spektroskopii elektronów Augera – AES) i krystalograficznej (z wykorzystaniem dyfrakcji elektronów niskich energii – LEED), a także obrazowania z rozdzielczością atomową (z wykorzystaniem skaningowej mikroskopii tunelowej – STM). Praca mikroskopu w modzie spektroskopowym (STS) pozwala na lokalną analizę struktury elektronowej.Dzięki współpracy Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFiIS), w szczególności Katedry Fizyki Ciała Stałego (która wniosła mikroskop STM), z Akademickim Centrum Materiałów i Nanotechnologii (ACMiN), taka właśnie aparatura staje się dostępna dla naukowców i doktorantów WFiIS, ACMiN i całej naszej Uczelni. Aparaturę (na zdjęciu) zlokalizowano w jednym ze specjalnie przygotowanych laboratoriów ACMiN (D-16) wyposażonym m.in. w betonową płytą antywibracyjną i nowoczesny system zasilania eliminujący zakłócenia w sieci elektrycznej.

Przygotowane (MBE) i/lub scharakteryzowane (STM, STS, LEED, AES) próbki można zabezpieczać ochronną warstwą np. Au, wyjmować z ultrawysokiej próżni, nanostrukturyzować w cleanroomie (także dostępnym w ACMiN) i poddawać kolejnym badaniom w innych laboratoriach, np. w Laboratorium Niskich Temperatur. Szczegółowy spis i opis urządzeń dostępnych w laboratoriach ACMiN można zaleźć na stronie: http://www.acmin.agh.edu.pl/index.php/pl/laboratoria.