EMAS Young Scientist Award

EMAS winner

Na konferencji EMAS 2019 – 16th European Workshop on Modern Developments and Applications in Microbeam Analysis 19 – 23 May 2019 (Trondheim, Norway) nasz pracownik, Grzegorz Cios, został nagrodzony „EMAS Young Scientist Award” za prezentację pod tytułem „Local tetragonality of martensite investigated by EBSD”.

Autorami przedstawionych badań byli Grzegorz Cios (AGH), Aimo Winkelmann (Laser Zentrum Hannover), Gert Nolze (BAM Berlin), Tomasz Tokarski (AGH) oraz Piotr Bała (AGH).

EMAS winner

Zdjęcie ze światowej sławy specjalistami w dziedzinie EBSD (Electron BackScatter Diffraction). Od lewej: Marc De Graef (Carnegie Mellon University, USA), Grzegorz Cios (AGH, Polska), Marek Faryna (IMIM PAN, Polska), Gert Nolze (BAM Berlin, Niemcy). Autorką zdjęcia jest Pani Monika Czerny, IMIM PAN.

Jednocześnie został członkiem zarządu EMAS (European Microbeam Analysis Society)  – Europejskiego Stowarzyszenia Mikroanalizy. EMAS jest działającym od 1987 roku stowarzyszeniem, którego głównym celem jest nauczanie, dialog a także innowacje w dziedzinie mikroanalizy.

Poza dyplomem oraz przywilejem zasiadania w zarządzie stowarzyszenia (2 letnia kadencja jako reprezentant młodych naukowców) w nagrodę Grzegorz został zaproszony na konferencję Microscopy & Microanalysis 2020 w Milwaukee, USA. Koszty konferencji oraz pobytu pokrywają Microanalysis Society (MAS) oraz EMAS.
Prezentowane wyniki były efektem współpracy pomiędzy AGH i BAM Berlin realizowanej w ramach grantu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe – Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (numer PPI/APM/2018/1/00049/U/001).

Serdecznie gratulujemy!