Konkursy NCN

Z satysfakcją informujemy, że laureatami ostatniej edycji konkursów NCN zostali m. in. pracownicy i doktoranci ACMiN. Grant SONATA „Układy optoelektroniczne oraz do przetwarzania informacji na podłożach elastycznych.” otrzymał dr Tomasz Mazur, a granty PRELUDIUM otrzymali mgr inż. Dawid Przyczyna („Roztwory stałe półprzewodnikowych tlenków potrójnych dla nowych struktur obliczeniowych – przełączanie rezystancyjne oraz właściwości synaptyczne”) i mgr Piotr Zawal („Optyczna modulacja efektu memrystywnego w halogenobizmutanach alkiloamoniowych”). Serdecznie gratulujemy!