Chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym oraz detektorem TCD

GC MS

W Naszym Centrum dostępny jest chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym oraz detektorem TCD – Shimadzu GCMS-QP2020(EI). Więcej informacji o chromatografie można znaleźć tutaj.

GC MS