Spotkanie informacyjne ws. Szkół Doktorskich na AGH

W imieniu dyrekcji Szkoły Doktorskiej AGH serdecznie zapraszamy pracowników AGH zainteresowanych opieką naukową nad doktorantami oraz kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 czerwca (wtorek) w sali audytoryjnej ACMiN, paw. D-16, II piętro, w godz. 9.30-11.30.

W trakcie spotkania można będzie uzyskać m.in. informacje o procedurze zgłaszania zagadnień badawczych, zasadach rekrutacji do Szkoły Doktorskiej AGH, doktoratach wdrożeniowych itp.