Kolejny SPUB dla ACMiN

Miło nam poinformować, że Laboratorium Cienkich Warstw i Nanostruktur (ACMiN AGH) otrzymało dotację podmiotową na finansowanie w latach 2019 – 2021 kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego. Dotacja dotyczy aparatury do wytwarzania nanostrukturyzowanych układów hybrydowych z monodyspersyjnych nanocząstek i cienkich warstw. Jest to już drugi SPUB dla ACMiN – pierwszą dotację otrzymało Laboratorium Spektroskopii Fotoelektronów (XPS).