45. Zjazd Fizyków Polskich

45. Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Krakowie w dniach 13-18 września 2019 roku. Tradycja spotkań polskich fizyków została zapoczątkowana w 1920 roku w Warszawie podczas Zjazdu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, a tegoroczna edycja ma specjalne znaczenie dla AGH.

Z okazji Jubileuszu 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej, dnia 16 września nasza Uczelnia będzie gospodarzem wykładów i wydarzeń odbywających się w tym dniu.
Jedna z popołudniowych sesji odbędzie się w ACMiN w naszej Sali Audytoryjnej i będzie dotyczyła Nanofizyki i Nanotechnologii. Poniżej przedstawiamy program sesji:

15:00 – 15:30 Spinowy efekt Halla w układach ferromagnetyk/ciężki-metal (Witold Skowroński)

15:30 – 16:00 Zastosowanie nanomateriałów w procesie generacji ultrakrótkich impulsów światła (Prof. Jarosław Sotor)

16:00 – 16:20 Konduktancja nanostruktur nadprzewodzących wzmacniana odbiciem Andreeva (Michał Nowak)

16:20 – 16:40 Epitaksjalne warstwy CoO(111)/Fe(110) czyli jak ferromagnetyk steruje antyferromagnetykiem (Michał Ślęzak)

16:40 – 17:00 O nanotechnologii dla profesjonalistów oraz o zarządzaniu centrum badawczym dla laików (Prof. Marek Przybylski)