XLVII Szkoła Inżynierii Materiałowej

SIM2019 1

W dniach 25-27.09.2019 r. w ACMiN odbyła się XLVII Szkoła Inżynierii Materiałowej. W ramach konferencji uczestnicy mieli możliwość przedstawienia wyników swoich badań w dziedzinie inżynierii materiałowej. 

Tematyka konferencji dotyczyła takich tematów, jak:

 • Metaloznawstwo i obróbka cieplna,
 • Stale i stopy specjalne,
 • Materiały spiekane,
 • Przetwórstwo stopów i materiałów,
 • Badania nowych materiałów,
 • Fizyka nowych materiałów,
 • Inżynieria spajania,
 • Stopy metali nieżelaznych,
 • Nanomateriały,
 • Materiały funkcjonalne,
 • Biomateriały,
 • Metody komputerowe w Inżynierii Materiałowej.

Konferencja, organizowana w formie szkoły, stwarza warunki do wymiany myśli naukowej, dyskusji, nawiązywania współpracy oraz integracji młodych pracowników nauki w/w specjalności z całej Polski. Więcej informacji o konferencji można znaleźć na stronie: http://www.sim.agh.edu.pl

SIM2019 1