Stypendium w projekcie NCN SONATA

W związku z ogłoszonym konkursem na stanowisko doktoranta stypendysty w projekcie NCN SONATA 2018/31/D/ST5/02813 „Układy optoelektroniczne oraz do przetwarzania informacji na podłożach elastycznych” komisja stypendialna na podstawie oceny wniosków wybrała pana Łukasza Mazura. Gratulujemy!