Pierwsza habilitacja w ACMiN

Z dumą informujemy, że w 18.11.2019 r. Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH jednogłośnie nadała stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. inż. Michałowi Nowakowi (IV Linia Badawcza ACMiN). Tytuł rozprawy habilitacyjnej Michała to: „Zjawiska spinowe oraz wzbudzane nadprzewodnictwo w nanostrukturach półprzewodnikowych”. Serdecznie gratulujemy!