ACMiN na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Z dumą informujemy, że na na liście projektów strategicznych zaakceptowanych do wpisania na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej znalazły się:

  1. „Centrum Wspierania Innowacji w Inżynierii Materiałowej i Nanotechnologii: Hybrydowe Nanomateriały do Zastosowań Specjalnych” (ACMiN AGH) – „Nauki techniczne i energetyka”
  2. „Centrum Inżynierii Kriogenicznych Materiałów i Urządzeń Badawczych” (ACMiN AGH w konsorcjum z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN i Politechniką Krakowską) – „Nauki fizyczne i inżynieryjne”

Osobom odpowiedzialnym za przygotowanie wniosków serdecznie gratulujemy!