Kolejna habilitacja w ACMiN!

Z dumą informujemy, że w dn. 17.02.2020 r. Rada Dyscypliny Nauki Fizyczne AGH nadała stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych dr. inż. Michałowi Zegrodnikowi (IV Linia Badawcza ACMiN). Serdecznie gratulujemy!