Wznowienie akcji wyborczej, zbieranie kandydatur do UKE i Senatu

3 kwietnia Senatu AGH uchwalił wznowienie akcji wyborczej. Pierwszym krokiem we wznowionej akcji będzie zbieranie zgłoszeń kandydatów do UKE i Senatu.

Do obsadzenia w Senacie jest 1 mandat w grupie profesorów, 1 w grupie nauczycieli niebędących profesorami i 3 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (te mandaty będą obsadzane przez osoby wybrane spośród kandydatów z Okręgów Wyborczych 1-17). Do obsadzenia w UKE jest 1 mandat w grupie profesorów, 4 w grupie nauczycieli niebędących profesorami i 6 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (te mandaty będą obsadzane przez osoby wybrane spośród kandydatów z Okręgów Wyborczych 1-17).

Kandydata z danej grupy pracowniczej zgłasza 5 osób popierających jego kandydaturę. W obecnej sytuacji kandydatury zbierane będą elektronicznie w postaci pliku pdf z wypełnioną kartą zgłoszenia z odręcznymi podpisami (dozwolone jest obiegowe przygotowanie kart, tj. dodawanie podpisów przez kolejne osoby popierające kandydata) bądź zgłoszeń w postaci pliku podpisanego podpisem kwalifikowanym.
Osobom pracującym z domu i nie mającym skanera polecamy aplikację OfficeLens – za jej pomocą można tworzyć skany dokumentów używając telefonu.

Karty zgłoszeń do UKE i Senatu dostępne są do ściągnięcia po kliknięciu. Prosimy pamiętać o wypełnieniu wszystkich niezbędnych oświadczeń na karcie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres [mpnowak@agh.edu.pl] w dniach 20 kwietnia – 24 kwietnia (do godziny 15:00). W tytule maila prosimy wpisać WYBORY2020. Otrzymanie zgłoszenia będzie potwierdzone informacją zwrotną.