Wyniki wyborów

W wyniku przeprowadzonych przez OKW 17 głosowań wybrano:

Do Senatu:
W grupie profesorów:
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Wioletta Więcław

Do UKE:
W grupie profesorów:
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
mgr Ewa Bodzek
dr inż. Angelika Kmita
dr Michał Szuwarzyński
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Wioletta Więcław
mgr inż. Iwona Piotrowska
mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska
mgr inż. Maciej Skiba