Microstructure-strength relationship of ultrafine-grained titanium manufactured by unconventional severe plastic deformation process

D. Wojtas, K. Wierzbanowski, R. Chulist, W. Pachla, M. Bieda-Niemiec, A. Jarzębska, Ł. Maj, J. Kawałko, M. Marciszko-Wiąckowska, M. Wroński, K. Sztwiertnia
Journal of Alloys and Compounds 837, 155576 (2020)
tekst: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155576
linia badawcza: III, MEiBS