Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Wśród laureatów stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców znalazło się dwoje pracowników ACMiN: dr inż. Angelika Kmita i mgr inż. Wiktor Bednarczyk. Serdecznie gratulujemy!