Laserowy dwuwiązkowy spektrometr fotoelektryczny

Źródłem światła są dwa lasery Opolette 355 z pompą Nd:YAG wyposażoną w optyczne oscylatory parametryczne (OPO) przestrajalne w zakresie 210-2400 nm o szczytowej mocy impulsu rzędu 500 kW. Układ detekcji oparty jest o elektrochemiczną stację roboczą Zahner-Elektric IM6 z układem szybkiej akwizycji danych (TR8M), a sterowanie zapewnia precyzyjny układ synchronizacji (Instytut Fotonowy). Spektrometr pozwoli na szczegółową analizę dynamiki nośników generowanych w strukturach półprzewodnikowych, badanie właściwości stanów pułapkowych oraz badania nad mechanizmami efektów pamięci krótkotrwałej w tzw. synapsach fotoelektrochemicznych. Ponadto urządzenie umożliwia pomiary techniką spektroskopii fotomodulacyjnej (CIMPS). Aparatura została zbudowana dzięki grantom NCN (MAESTRO, OPUS) oraz FET OPEN (H2020).

Osoba odpowiedzialna: dr Agnieszka Podborska, dr inż. Krzysztof Mech, prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

 

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/aktualnosci/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej2.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/aktualnosci/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej2.jpg”] Laserowy dwuwiązkowy spektrometr fotoelektryczny [/photo_panel]
[/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/aktualnosci/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej3.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/aktualnosci/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej3.jpg”] Laserowy dwuwiązkowy spektrometr fotoelektryczny [/photo_panel]
[/lightbox]

[lightbox class=”panel-light-box text-center” type=”image” src=”images/aktualnosci/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej4.jpg”]
     [photo_panel background=”#F0F0F0″ border=”1px solid #dadada”  photo=”images/aktualnosci/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej/LaboratoriumSpektroskopiiOptycznejiLaserowej4.jpg”] Laserowy dwuwiązkowy spektrometr fotoelektryczny [/photo_panel]
[/lightbox]