Magnetic field induced structural changes in magnetite observed by resonant x-ray diffraction and Mössbauer spectroscopy

T. Kołodziej, I. Biało, W. Tabiś, M. Zubko, J. Żukrowski, K. Łątka, J. E. Lorenzo, C. Mazzoli, Z. Kąkol, A. Kozłowski, Z. Tarnawski, E. Wilke, P. Babik, V. Chlan, R. Řezníček, H. Štěpánková, P. Novák, Y. Joly, J. Niewolski, and J. M. Honig
Phys. Rev. B 102, 07512 (2020)
tekst: https://doi.org/10.110/PhysRevB.102.075126
linia badawcza: V (ZMFN)