Coacervate Thermoresponsive Polysaccharide Nanoparticles as Delivery System for Piroxicam

D.Lachowicz, A.Kaczyńska, A.Bodzon-Kulakowska, A.Karewicz, R.Wirecka, M.Szuwarzyński, S.Zapotoczny
International Journal of Molecular Sciences 21(24),9664 (2020)
tekst: https://doi.org/10.3390/ijms21249664
Zakład: ZMS, ZNPHZB