An innovative approach to design SOFC air electrode materials: high entropy La1−xSrx(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)O3−δ(x=0,0.1,0.2,0.3) perovskites synthesized by the sol-gel method

J. Dabrowa, A. Olszewska, A. Falkenstein, C. Schwab, M. Szymczak, M. Zajusz, M. Mozdzierz, A. Mikula, K. Zielinska, K. Berent, T. Czeppe, M. Martin, K. Swierczek
Journal of Materials Chemistry A 8 (46) (2020) 24455–24468
tekst: https://doi.org/10.1039/D0TA06356H
Zakład: ZMFN