OPUS LAP w ACMiN

W ostatniej edycji konkursów NCN prof. Marcin Sikora otrzymał grant OPUS LAP o tytule: „Zależność pomiędzy mechanizmem nukleacji a własnościami mechanicznymi w cienkich warstwach miedzi osadzanych technikami ALD/MLD na podłożach polimerowych z gradientem na granicy międzyfazowej”. Projekt będzie realizowany we współpracy z EMPA, Swiss Laboratories for Materials Science and Technology. Serdecznie gratulujemy!

W związku z projektem zapraszamy do współpracy studentów zainteresowanych badaniami naukowymi nad wytwarzaniem i charakterystyką cienkich warstw metalicznych dla elastycznej elektroniki. Oferujemy  m.in. możliwość udziału w badaniach synchrotronowych oraz projektowaniu i uruchamianiu próżniowej aparatury pomiarowej. Możliwa jest także realizacja prac dyplomowych i doktorskich. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z kierownikiem projektu: marcin.sikora@agh.edu.pl.

Zachęcamy również osoby zainteresowane realizacją doktoratu u zagranicznego partnera (Empa, Thun, Szwajcaria) do składania aplikacji: https://apply.refline.ch/673276/1451/pub/2/index.html