Stypendium rządu francuskiego na wyjazd badawczy

Z dumą informujemy, że dr Marianna Marciszko-Wiąckowska została laureatką stypendium rządu francuskiego. W ramach stypendium wyjedzie na miesięczny pobyt badawczy do UTT Université de Technologie de Troyes, gdzie będzie realizować projekt Study of microstructure, residual stresses and lattice defects in materials subjected to Surface Mechanical Attrition Treatment (SMAT). Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: https://www.agh.edu.pl/info/article/stypendia-rzadu-francuskiego-dla-badaczek-z-agh/