Warsztaty AERoGELS COST Action

W dniach 5-7 lipca 2021 r. odbywać się będzie międzynarodowa szkoła pt. :„Advanced Technologies for the processing and characterization of nanostructured materials” realizowana w ramach AERoGELS COST Action (https://cost-aerogels.eu) pod patronatem prof. Marka Przybylskiego, Dyrektora Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH.

W Szkole uczestniczyć będzie ponad 100 młodych naukowców i 18 wykładowców. Podstawowym celem Szkoły jest specjalistyczne kształcenie realizowane w oparciu o najwybitniejszych europejskich – w tym także polskich – naukowców. Wydarzenie ma także na celu integrację młodych badaczy zajmujących się porowatymi materiałami, tj. aerożelami.

Więcej szczegółów można znaleźć na
stronie: https://sites.google.com/view/schoolagh2020