IX Sympozjum Pomiarów i Interpretacji Naprężeń

SPINA IX

IX Sympozjum Pomiarów i Interpretacji Naprężeń

Szanowni Państwo,

10 grudnia 2021 roku odbyła się dziewiąta edycja Sympozjum SPINA. Tym razem Akademia Górniczo-Hutnicza miała zaszczyt organizować spotkanie. Oficjalna część spotkania odbyła się w budynku ACMIN, AGH, w auli, gdzie naukowcy z wielu Europejskich Uczelni oraz Przedstawiciele Przemysłu wygłosili niezwykle ciekawe wykłady na temat badania naprężeń w materiałach.

Specjalne podziękowania kierujemy do:

prof. Agnieszka Kopia, Dziekan Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej AGH,

prof. Bartłomiej Szafran Dziekan Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH,

oraz prof. Marek Przybylski, Dyrektor Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH,

za ich nieoceniony wkład w organizację Sympozjum oraz za możliwość zorganizowania naszego spotkania w ACMiN.

Dziękujemy również firmie LabSoft oraz dyr. Markowi Gnypkowi i Pani Kamili Daćko za wsparcie w organizacji Sympozjum.

Na koniec pragniemy podziękować członkom Zarządu SPINA: prof. Marzenie Lech-Grega i dr. Andrzejowi Wojtasowi.

PLAN SYMPOZJUM

PIĄTEK, 10 GRUDZIEŃ 2021

GodzinaPlan dniaProwadzący
8:30-9:00RejestracjaM. Marciszko/
M. Wątroba/
J. Kawałko
9:00-9:10Otwarcie Sympozjum
dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
M. Marciszko
9:10-9:20Prezentacja Labsoft Industry Solutuions/Bruker AXS
dyr. Marek Gnypek
9:20-10:00Wykład Inauguracyjny
„X-ray Diffraction Residual Stress (RS) Analysis as a Non–destructive Tool

for Definition of the State of Material”
prof. dr hab. inż. Stanisław Jan Skrzypek 
S. Wroński
10:00-10:40Przerwa kawowa 
10:40-11:05Wykłady zaproszony:
„Naprężenia własne w powłokach osadzanych metodami PVD”
dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH
 
M. Wątroba
11:05-11:20„Mechaniczne i mikrostrukturalne własności ultra-drobnoziarnistego
tytanu po przeciskaniu hydrostatycznym”
prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzbanowski
11:20-11:35„Zastosowanie dyfrakcyjnych metod dyspersji kątowej i dyspersji
energii do badania zmienności naprężeń własnych w funkcji głębokości
pod powierzchnią próbki”
prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański
11:35-11:50„Pomiary lokalnych odkształceń sieci krystalicznej z wykorzystaniem
metody EBSD”
dr hab inż. Tomasz Tokarski, prof AGH
11:50-12:05„Badanie procesu deformacji wybranych grup ziaren i różnych faz
w materiałach polikrystalicznych metodą dyfrakcyji neutronów”
mgr inż. Przemysław Kot
12:05-12:20„Role of the second order plastic incompatibility stresses in hexagonal
polycrystalline materials”
mgr inż. Sylwia Szostak
 
12:20-14:20Lunch – Restauracja Błonia Bistro  
14:20-14:35„Temporary research topics solved in the Laboratory of
X-ray diffraction of CTU in Prague”
prof. Ing., CSc. Nikolaj Ganev, Ing., Ph.D. Kamil Kolařík, Ing., Ph.D. Jiří Čapek
J. Kawałko
14:35-14:50
(on-line)
„Whole Powder Pattern Fitting Applied to Residual Stress Analysis in
Multilayer Coatings”
Ph.D. Kurt Erlacher
 
14:50-15:05
(on-line)
„Achievements in quick evaluation  of stress state of ferromagnetic steel
elements with new generation of Barkhausen effect meter”
Ph.D. Bolesław Augustyniak
15:05-15:20
(on-line)
„Wpływ naprężeń w warstwie wierzchniej w matrycach kuźniczych do
prasowania  na ich trwałość”
doc. dr inż. Jan Ryszard Turek
15:20-15:35Zakończenie  
dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN , dr Andrzej Wojtas
dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH  
M. Marciszko
15:35 Zwiedzanie Laboratoriów ACMIN M. Marciszko/
M. Wątroba/
J. Kawałko

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pomiarów i Interpretacji Naprężeń „SPINA”:
dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN (IMN-OML Skawina)
dr Andrzej Wojtas (METLAB)

Komitet naukowy Sympozjum:
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska (ACMIN, AGH)
dr hab. inż. Agnieszka Kopia, prof. AGH (WIMiIP, AGH)
prof. dr hab. inż. Stanisław Skrzypek (WIMiIP, AGH)
dr hab. inż. Piotr Bała, prof. AGH (WIMiIP, AGH)
prof. dr hab. inż. Andrzej Baczmański (WFiIS, AGH)
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski (ACMIN oraz WFiIS, AGH)
dr hab. inż. Sebastian Wroński, prof. AGH (WFiIS, AGH)

Komitet organizacyjny Sympozjum


dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska

dr inż. Maria Wątroba

dr inż. Jakub Kawałko