Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza (ACMiN AGH) oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapraszają do udziału w Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”, które odbędzie się on-line w dniach 13-14 grudnia 2021 r.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujący się tematyką dotyczącą technik dyfrakcji elektronowej w SEM/TEM. Sympozjum, poza wymianą doświadczeń, pozwoli na prezentację najnowszych wyników prac dotyczących teorii, modelowania oraz badań eksperymentalnych wykorzystujących głównie technikę dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD).

Konferencja odbędzie się na platformie Zoom.
Link do spotkania zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników.

Data

13-14 grudnia 2021 r.

Organizatorzy

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii Akademii Górniczo-Hutniczej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA)

Kontakt

Grzegorz Cios (tel. 12 617 52 78, e-mail: grzegorz.cios@agh.edu.pl)

Katarzyna Berent (tel. 12 617 52 75, e-mail: kberent@agh.edu.pl)

WWW

http://ebsd.agh.edu.pl/