Control of specific/nonspecific protein adsorption: functionalization of polyelectrolyte multilayer films as a potential coating for biosensors

Tomasz Kruk, Monika Bzowska, Alicja Hinz, Michał SZUWARZYŃSKI, Krzysztof Szczepanowicz, Materials 2021, 14, 1–13, tekst: https://doi.org/10.3390/ma14247629