Novel solid silicon oxycarbide unmodified carbon nanotube composite coating: structure, topography and mechanical properties

Wiktor NIEMIEC, Maria OWIŃSKA, Anna Ferenc, Michał SZUWARZYŃSKI, Elżbieta DŁUGOŃ, Coatings 2021, 11, 1-12, tekst: https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2021.101433