Preparation and characterization of oxidation-resistant black glass (SiCO) coatings obtained by hydrosilylation of polysiloxanes

Anna NYCZYK-MALINOWSKA, Wiktor NIEMIEC, Grzegorz SMOŁA, Richard GAWEŁ, Michał SZUWARZYŃSKI, Zbigniew GRZESIK, Surface and Coatings Technology 2021, 407, 1-12, tekst:https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2020.126760