The effect of shell modification in iron oxide nanoparticles on electrical conductivity in polythiophene-based nanocomposites

Roma Wirecka, Mateusz M. Marzec, Marianna Marciszko-Wiąckowska, Maria Lis, Marta Gajewska, Elżbieta Trynkiewicz, Dorota Lachowicz, Andrzej Bernasik, Journal of Materials Chemistry C 9, 10453 (2021)