Focused Charged Particle Week w ACMiN

2nd FIT4NANO Workshop
8th FEBIP Workshop

W hybrydowym wydarzeniu Focused Charged Particle Week” odbywającym się w dniach 11-15 lipca 2022 pod Patronatem Honorowym Rektora AGH, łączącym coroczne spotkanie uczestników europejskiej sieci COST Action www.fit4nano.eu (FIT4NANO) oraz cykliczną konferencję 8th Workshop on Focused-Electron-Beam-Induced-Processing (FEBIP), łącznie około 200 naukowców z całego świata. Wydarzenie to znalazło się także na liście Krakowskich Konferencji Naukowych, rekomendowanych przez Komisję Rady Konsultacyjnej Nauki Polskiej Akademii Umiejętności.