The effect of the topmost layer and the type of bone morphogenetic protein-2 immobilization on the mesenchymal stem cell response.

MagdalenaWytrwal-Sarna, Małgorzata Sekuła-Stryjewska, Agata Pomorska, Ewa Ocłoń, Katarzyna Gajos, Michal Sarna, Ewa Zuba-Surma, Andrzej Bernasik, Krzysztof Szczubiałka, International Journal of Molecular Sciences 23, 9287 (2022), tekst: https://doi.org/10.3390/ijms23169287