Dr hab. inż. Angelika Kmita, prof. AGH wyróżniona przez ACS Industrial & Engineering Chemistry Research – nagrodą “Class of 2022 Influential Researchers”

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. inż. Angelika Kmita, prof. AGH znalazła się w gronie 20  naukowców wyróżnionych przez ACS Industrial & Engineering Chemistry Research nagrodą Class of 2022 Influential Researchers [https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.2c04119]. Czasopismo opublikowało numer specjalny, w którym znalazły się publikacje  wyróżnionych naukowców, w tym artykuł dr hab. inż. Angeliki Kmity, prof. AGH, napisany wraz ze współpracownikami z ACMiN AGH oraz Elettra Sincrotrone, opisujący nowe możliwości sterowania procesem termicznej dekompozycji nanocząstek ferrytu cynku [https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.2c01572].