Spektrofotometr NanoDrop One, Thermo Scientific

Spektrofotometr NanoDrop One, Thermo Scientific jest urządzeniem do pomiarów widm UV-Vis w mikroobjętości. Parametry urzadzenia:

 • Długość drogi optycznej w granicach 0,03-1 mm ustawiana automatycznie w zależności od stężenia próbki
 • Objętość mierzonej próbki: 0,5μl – 2 μl
 • Długość fali w granicach od 190 do 850 nm, pełny zakres skanowania
 • Źródło światła: błyskowa lampa ksenonowa
 • Typ detektora: matryca CMOS zawierająca 2048 elementów światłoczułych
 • Pomiar bezpośrednio w próbce bez użycia kuwet, mikrokuwet, końcówek pomiarowych, nakrywek – „cups”
 • Utrzymywanie próbki w miejscu pomiarowym za pomocą napięcia powierzchniowego
 • Powierzchnie kontaktu z próbką stanowią światłowody kwarcowe
 • Aparat obsługiwany za pomocą dotykowego ekranu o przekątnej 7 cali, z systemem Android, obsługa możliwa także w rękawiczkach laboratoryjnych.
 • Rozdzielczość widmowa: poniżej 1,8 nm
 • Precyzja pomiaru absorbancji: 0,002
 • Dokładność pomiaru absorbancji: 3%
 • Dokładność zakresu długości fali: ± 1 nm
 • Zakres absorbancji w granicach: od 0 do 550 Abs
 • Zakres pomiaru stężenia dsDNA od 2 do 27 500 ng/μl bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania
 • Zakres pomiaru stężenia BSA od 0,06 mg/ml do 820 mg/ml bez potrzeby powtarzania pomiaru próbki o nieznanym stężeniu, bez konieczności zagęszczania lub rozcieńczania.

Lab 1.05.1

Opiekun: dr Magdalena Wytrwał