Kolejny grant realizowany we współpracy z ACMiN 

Z radością informujemy, że w rozstrzygniętym właśnie konkursie Horyzont Europa 2022, organizowanym przez Komisję Europejską finansowanie zdobył projekt, który będzie realizowany we współpracy z naszym centrum.  Projekt „SpIn-orbitronic QuAntum bits in Reconfigurable 2D-Oxides , IQUARO” realizowany będzie w międzynarodowym konsorcjum. Celem projektu jest stworzenie szybkich i odpornych na dekoherencje qubitów spinowych w oparciu o heterostruktury tlenków metali przejściowych, głównie LAO/STO. Kierownikiem projektu od strony polskiej jest dr hab. Paweł Wójcik, WFiIS AGH, natomiast członkami zespołu ze strony ACMiN AGH są dr hab. inż Michał Zegrodnik oraz dr hab. inż. Michał Nowak.

Serdecznie gratulujemy!