Komitet Fizyki PAN

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tegorocznych wyborach do Komitetu Fizyki Polskiej Akademii Nauk został wyłoniony prof. Marek Przybylski.

Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk stanowią najbardziej reprezentatywne grono specjalistów w danej dyscyplinie naukowej, służąc integrowaniu uczonych całego kraju. Obecnie wybrany komitet rozpoczyna swoją kadencję w 2024 roku.

Serdecznie gratulujemy!