Reprezentanci doktorantów ACMiN

W związku z przeprowadzonymi wyborami do Wydziałowych Rad Samorządu Doktorantów oraz komisji dyscyplinarnych dla doktorantów informujemy, że:

1. Radę Samorządu Doktorantów ACMiN reprezentują:

Przewodnicząca: mgr inż. Ewelina Kowalewska – delegat do URSD,

Zastępca przewodniczącego: mgr Dibyendu Kuiri.

2. W składzie komisji dyscyplinarnych znajdują się:

mgr inż. Sylwia Rzepa – delegat do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów AGH,

mgr Shalini Maji – delegat do Uczelnianej Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Doktorantów AGH.