Akcja wyborcza 2020

WYBORY 2020 w AGH, Okręg 17 (ACMiN, BG, SJO i SWFiS)

Najważniejsze informacje:

I. Pomiędzy 2 – 5 marca 2020 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do OKE.

Zgłoszenia w OKW 17 dokonywane są w grupach: profesorów, nauczycieli akademickich niebędących profesorami oraz pozostałych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Każdego z kandydatów zgłaszają 3 osoby z danej grupy z całego OKW 17. Kandydat musi wyrazić zgodę i podpisać oświadczenia na „Karcie zgłoszenia kandydata do Okręgowego Kolegium Elektorów„. 

Karty przyjmowane są przez:
ACMiN – Michał Nowak
BG — p. Marta Urbaniec
SJO — p. Renata Skiba
SWFiS — p. Wojciech Broda
 
II. 7 marca 2020 zostanie ogłoszona lista kandydatów na stronie www, oraz w gablotach w jednostkach: ACMiN, BG, SJO i SWFiS.

 

Lista Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 17 w grupie profesorów i profesorów uczelni

1. Andrzej Bernasik (ACMiN)
2. Michał Nowak (ACMiN)
3. Marek Przybylski (ACMiN)
4. Marcin Sikora (ACMiN)
5. Konrad Szaciłowski (ACMiN)

Lista Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 17 w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

1. Katarzyna Aleksandrowicz (SWFiS)
2. Katarzyna Berent (ACMiN)
3. Ewa Bodzek (SJO)
4. Grzegorz Cios (ACMiN)
5. Anna Cisowska (SJO)
6. Marta Gajewska (ACMiN)
7. Rafał Głowacz (SJO)
8. Agnieszka Humięcka (SJO)
9. Angelika Kmita (ACMiN)
10. Marianna Marciszko-Wiąckowska (ACMiN)
11. Tomasz Mazur (ACMiN)
12. Agnieszka Podrazik (BG)
13. Dorota Skrynicka-Knapczyk (SJO)
14. Anna Stępniowska (SJO)
15. Aleksandra Szkudlarek (ACMiN)

Lista Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów w Okręgu Wyborczym nr 17 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

1. Beata Komenda (SWFiS)
2. Justyna Korczak (BG)
3. Monika Kucharczyk-Kubacka (BG)
4. Grzegorz Kulinowski (ACMiN)
5. Stanisław Ledziński (SJO)
6. Teresa Proficz (BG)
7. Anna Rensz (BG)
8. Monika Szuman (BG)
9. Marta Urbaniec (BG)
10. Mariusz Wijas (BG)
11. Anna Wójcikowska (ACMiN)
12. Anna Zacharska (SJO)

 

III. 11 marca 2020 zostanie przeprowadzona pierwsza tura wyborów do OKE.
 
W poszczególnych grupach do OKE wybrano:
 
Profesorowie:

1. Andrzej Bernasik (ACMiN)
2. Michał Nowak (ACMiN)
3. Marek Przybylski (ACMiN)
4. Marcin Sikora (ACMiN)

5. Konrad Szaciłowski (ACMiN)
 
 Pozostali nauczyciele akademiccy:
1. Katarzyna Aleksandrowicz (SWFiS)
2. Katarzyna Berent (ACMiN)
3. Ewa Bodzek (SJO)
4. Anna Cisowska (SJO)
5. Marta Gajewska (ACMiN)
6. Rafał Głowacz (SJO)
7. Agnieszka Humięcka (SJO)
8. Angelika Kmita (ACMiN)
9. Tomasz Mazur (ACMiN)
10. Agnieszka Podrazik (BG)
11. Dorota Skrynicka-Knapczyk (SJO)
12. Anna Stępniowska (SJO)
 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
1. Beata Komenda (SWFiS)
2. Justyna Korczak (BG)
3. Monika Kucharczyk-Kubacka (BG)
4. Grzegorz Kulinowski (ACMiN)
5. Stanisław Ledziński (SJO)
6. Anna Rensz (BG)
7. Marta Urbaniec (BG)
8. Mariusz Wijas (BG)
9. Anna Wójcikowska (ACMiN)
10. Anna Zacharska (SJO)
11. Monika Szuman (BG)
 
IV. Pomiędzy 20 a 28 kwietnia 2020 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do UKE i Senatu.
 
Każdego z kandydatów zgłasza 5 osób z danej grupy z całego OKW 17. 

Do obsadzenia w Senacie jest 1 mandat w grupie profesorów, 1 w grupie nauczycieli niebędących profesorami i 3 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (te mandaty będą obsadzane przez osoby wybrane spośród kandydatów z Okręgów Wyborczych 1-17). Do obsadzenia w UKE jest 1 mandat w grupie profesorów, 4 w grupie nauczycieli niebędących profesorami i 6 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (te mandaty będą obsadzane przez osoby wybrane spośród kandydatów z Okręgów Wyborczych 1-17).

Kandydata z danej grupy pracowniczej zgłasza 5 osób popierających jego kandydaturę. Dozwolone jest zgłoszenie kandydata na podstawie kilku dokumentów, z których każdy jest podpisany przez jedną osobę. W obecnej sytuacji kandydatury zbierane będą elektronicznie w postaci zeskanowanych kart zgłoszeń (dozwolone jest obiegowe przygotowanie kart, tj. drukowanie, podpisywanie i skanowanie przez kolejne osoby popierające kandydata), kart zgłoszeń w postaci plików podpisanych podpisem kwalifikowanym oraz kart podpisanych za pomocą podpisu zaufanego przez platformę ePUAP.  
Osobom pracującym z domu i nie mającym skanera poleca się aplikację OfficeLens – za jej pomocą można tworzyć skany dokumentów używając telefonu.

Karty zgłoszeń do UKE i Senatu dostępne są do ściągnięcia po kliknięciu. Należy pamiętać o wypełnieniu wszystkich niezbędnych oświadczeń na karcie zgłoszenia. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mpnowak@agh.edu.pl w dniach 20 kwietnia – 28 kwietnia (do godziny 15:00). W tytule maila prosi się o wpisanie WYBORY2020. Otrzymanie zgłoszenia będzie potwierdzone informacją zwrotną.

V. 29 kwietnia 2020 zostaną ogłoszone listy kandydatów do UKE i Senatu.
 
W wyborach do UKE w odpowiednich grupach kandydują:
 
Profesorowie:
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski
 
Pozostali nauczyciele akademiccy:
mgr Ewa Bodzek
dr inż. Grzegorz Cios
dr inż. Angelika Kmita
dr Dorota Lachowicz
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska
dr inż. Mateusz Marzec
dr inż. Aleksandra Szkudlarek
dr Michał Szuwarzyński
 
Pracownicy niebędący nauczycielami:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr Anna Filip
mgr inż. Krzysztof Grzywacz
mgr Katarzyna Kaczorowska
mgr inż. Agnieszka Kantor-Dużyk
Bożena Karbowiak
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Jacek Kukiełka
mgr inż. Barbara Machniewicz
Stanisław Malik
mgr inż. Zbigniew Marszałek
mgr inż. Iwona Piotrowska
dr inż. Michał Pyzalski
mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska
mgr Karol Rulewicz
mgr inż. Maciej Skiba
mgr Marta Urbaniec
mgr inż. Wioletta Więcław
mgr Łukasz Wojnar
mgr Anna Zacharska
 
W wyborach do Senatu:
 

Profesorowie:
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

 
Pozostali nauczyciele akademiccy:
dr Katarzyna Berent
dr inż. Grzegorz Cios
mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

 
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska
mgr Marta Urbaniec
mgr inż. Wioletta Więcław
  
VI. 4 maja – 8 maja 2020 elektorzy OKE wybiorą członków UKE i Senatu.
 
W pierwszej turze wyborów do UKE i Senatu wybrani zostali:

W grupie profesorów:

Senat:
Marek Przybylski

UKE:
Marek Przybylski

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:

Senat:
Dorota Skrynicka-Knapczyk

UKE:
Ewa Bodzek
Angelika Kmita

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

Senat:
Tomasz Bednarczyk
Lidia Krawentek

UKE:
Tomasz Bednarczyk
Lidia Krawentek

W dniach 6-7 maja przeprowadzona zostanie II tura wyborów do:

1) UKE w grupie pozostałych nauczycieli akademickich. Do obsadzenia pozostały 2 mandaty. Kandydaci to:
Marianna Marciszko-Wiąckowska
Mateusz Marzec
Grzegorz Cios
Dorota Lachowicz
Michał Szuwarzyński

2) Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Do obsadzenia pozostał jeden mandat. Kandydaci to:
Wioletta Więcław
Marta Urbaniec

3) UKE w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Do obsadzenia pozostały 4 mandaty. Kandydaci to:
Iwona Piotrowska
Joanna Rams-Pietraszewska
Wioletta Więcław
Maciej Skiba
Agnieszka Kantor-Dużyk
Zbigniew Marszałek
Marta Urbaniec

 

Wyniki drugiej tury wyborów

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybory do UKE nie przyniosły rozstrzygnięcia (żaden z kandydatów nie uzyskał ponad 50% oddanych poprawnie głosów).

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w wyborach do UKE wybrano następujące osoby:
Wioletta Więcław
Iwona Piotrowska
Joanna Rams-Pietraszewska

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w wyborach do Senatu wybrano panią Wiolettę Więcław

8 maja odbędzie się III tura wyborów do UKE:

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich kandydują (2 mandaty do obsadzenia):
Marianna Marciszko-Wiąckowska
Michał Szuwarzyński

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi kandydują (1 mandat do obsadzenia):
Maciej Skiba
Marta Urbaniec

WYNIKI WYBORÓW

W wyniku III tury w wyborach do UKE w grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrani zostali:
dr Michał Szuwarzyński
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska

W wyniku III tury w wyborach do UKE w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi wybrany został:
mgr inż. Maciej Skiba

W wyniku przeprowadzonych przez OKW 17 głosowań wybrano:

Do Senatu:
W grupie profesorów:
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
mgr Dorota Skrynicka-Knapczyk

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Wioletta Więcław

Do UKE:
W grupie profesorów:
prof. dr hab. inż. Marek Przybylski

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich:
mgr Ewa Bodzek
dr inż. Angelika Kmita
dr Michał Szuwarzyński
dr inż. Marianna Marciszko-Wiąckowska

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Wioletta Więcław
mgr inż. Iwona Piotrowska
mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska
mgr inż. Maciej Skiba