Historia & fakty

ACMiN powstał w wyniku realizacji projektu dofinansowanego w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG).

ACMiN działa z uwzględnieniem celów i wskaźników realizacji określonych w Umowie z dnia 11 maja 2009 roku o dofinansowanie Projektu nr POIG.02.01.00-12-001/09-00 pn. „Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii” (wraz z późniejszymi zmianami), realizowanego w ramach POIG 2007–2013, Priorytet 2 – Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 – Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym.

ACMiN w liczbach

45

Pracowników

26

Współpracujących instytucji i wydziałów

583

Publikacji od 2014 roku

14

Mln przyznanych na realizację projektów

Historia ACMiN

Wpisanie ACMiN na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej

15 stycznia, 2020

Przyznanie ACMiN kategorii naukowej A+

13 listopada, 2019

ACMiN gospodarzem szkoły The European School on Magnetism 2018

19 września, 2018

Przyznanie ACMiN kategorii naukowej A

5 lipca, 2016

Przyznanie finansowania w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej: „Panda 2”

11 maja, 2016

Powołanie konsorcjum z udziałem ACMiN eksploatującego linię badawczą PEEM/XAS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS

8 marca, 2016

Pierwsza zorganizowana konferencja naukowa o zasięgu międzynarodowym

23 lipca, 2015

Częściowa zmiana przeznaczenia projektu: możliwość wystawiania faktur VAT

7 lipca, 2015

Podpisanie pierwszej umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego

9 grudnia, 2014

Pierwszy wniosek o finansowanie projektu badawczego

12 marca, 2014