Pracownicy

Stali współpracownicy:

 • Bernasik Andrzej, prof. dr hab. inż.
  Kierownik Zakładu Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów
  email: andrzej.bernasik@agh.edu.pl
  tel: +48 12 617 52 58
  pokój: 2.13
 • Jankowski Henryk, dr inż.
  email: jankowsk@agh.edu.pl
  tel: +48 12 617 52 43
  pokój: 0.05
 • Kozłowski Andrzej, prof. dr hab. inż.
  email: kozlow@agh.edu.pl
 • Tarnawski Zbigniew, prof. dr hab. inż.
  email: tarnawsk@agh.edu.pl
  tel: +48 12 617 38 19

Doktoranci: