Przedstawiciele ACMiN w Radach Dyscyplin Naukowych:

Rada Dyscypliny Naukowej: Inżynieria Materiałowa

Grzegorz Cios, dr inż.
email: ciosu@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 52 78
II piętro, pokój: 2.23

Rada Dyscypliny Naukowej: Nauki Fizyczne

Michał Nowak, dr hab. inż., prof. AGH
e-mail: mpnowak@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 20 73
III piętro, pokój 2.07

Andrzej Biborski, dr hab.
email: biborski@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 52 51
II piętro, pokój 2.06

Kamila Kollbek, dr inż.
email: kamila.kollbek@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 52 68
pokój: 2.30

Rada Dyscypliny Naukowej: Nauki Chemiczne

Konrad Szaciłowski, prof. dr hab.
email: szacilow@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 52 83
III piętro, pokój 2.27

Agnieszka Podborska, dr
email: podborsk@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 35 28
III piętro, pokój 2.08

Michał Szuwarzyński, dr
email: szuwarzy@agh.edu.pl
tel: +48 12 617 35 28
III piętro, pokój 2.08