Struktura organizacyjna

Zakład Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Zakład Inżynierii Materiałowej

dr hab. inż. Piotr Bała, prof AGH

Zakład Teorii Układów Kwantowych

dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH

Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu

dr hab. inż. Marcin Sikora, prof AGH

Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów

Zespół Materii Skondensowanej
prof. dr hab. inż. Andrzej Bernasik

Zespół Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
(tel. +48 12 663 22 52)

Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski