Struktura organizacyjna

Zakład Fotofizyki i Elektrochemii Półprzewodników

prof. dr hab. Konrad Szaciłowski

Zakład Inżynierii Materiałowej

prof. dr hab. inż. Piotr Bała

Zakład Teorii Układów Kwantowych

dr hab. inż. Michał Zegrodnik, prof. AGH

Zakład Materiałów Funkcjonalnych i Nanomagnetyzmu

dr hab. inż. Marcin Sikora, prof AGH

Zakład Nanoinżynierii Powierzchni i Biomateriałów

Zespół Materii Skondensowanej
prof. dr hab. inż. Andrzej Bernasik

Zespół Nanomateriałów Polimerowych i Hybrydowych do Zastosowań Biologicznych
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny
(tel. +48 12 663 22 52)

Zakład Efektów Kwantowych w Nanostrukturach

prof. dr hab. inż. Marek Przybylski