Piotr Zawal

Luty 2022

Oferta pracy na stanowisku typu post-doc do realizacji projektu badawczego „Post-perowskitowe memrystory ferroelektryczne” Competition for a post-doc position for the research project „Post-perovskite ferroelectric memristors”

Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”

Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, Akademia Górniczo-Hutnicza (ACMiN AGH) oraz Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zapraszają do udziału w Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”, które odbędzie się on-line w dniach 13-14 grudnia 2021 r.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych zajmujący się tematyką dotyczącą technik dyfrakcji elektronowej w SEM/TEM. Sympozjum, poza wymianą doświadczeń, pozwoli na prezentację najnowszych wyników prac dotyczących teorii, modelowania oraz badań eksperymentalnych wykorzystujących głównie technikę dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD).

Czytaj więcej »Sympozjum „Krakow EBSD Meeting 2021”

Październik 2021

  • by

Oferta pracy na stanowisku inżynieryjno-technicznym (27.10.2021)