Historia ACMiN

20 maja 2016

przyznanie finansowania w ramach Programu wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej: „Panda 2”

17. marzec 2016

powołanie konsorcjum z udziałem ACMiN eksploatującego linię badawczą PEEM/XAS w Narodowym Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS