Laboratorium Preparatyki i Analiz Fizykochemicznych