Laboratorium Badań Elektrycznych i Elektrochemicznych