Laboratorium Syntezy Materiałów i Nanokompozytów Ceramicznych